Ny Nordisk Mat: Seminar på Stokkøya 2.-3. september

Ny Nordisk Mat – Nordisk Ministerråd arrangerer seminar på Stokkøya 2.- 3. september med tittelen «En sosial oppgradering av livskvaliteten i distriktene. Betydningen av mat og arkitektur for den nordiske velferdsmodellen.»

Matens betydning for Europas fremtidige velferd er i ferd med å få en høyere bevissthet. Europas avhengighet av matimport øker hele tiden, mens produktiv matjord blir tatt ut av bruk i et stadig høyere tempo. Byene vokser raskere enn befolkningsveksten, og landsbygda fraflyttes. Seminaret ønsker å belyse hvordan viktige kulturelle og kreative velferdselementer, som f eks mat og arkitektur, sammen kan snu strømmen ut av byene og få livet utenfor byene til å oppleves som en sosial oppgradering for ambisiøse og kunnskapsrike mennesker. Hvordan det ser ut rundt oss, bokvalitet og mat (både som næringsvei og nytelse) er tilsammen essenser i livskvalitet for mange.

Seminaret starter med båtekskursjon til Stokkøya søndag ettermiddag og avsluttes 3. september, med mulig overnatting til 4. Seminaret arrangeres back-to-back med styrings- og arbeidsgruppen for Ny Nordisk Mat som avslutter sitt møte den 4.

Les programmet her: Program Stokkøya 2-3 september

PUBLISERT I: Om Bygda 2.0

MERKET MED:

Legg igjen en kommentar

Skriv en kommentar:

Gravatar Image