Mat

Vår dristige påstand: Mat har kommet for å bli…Mat er ikke bare et drivstoff, men også en viktig kilde til livsglede. I et globalt perspektiv ser vi at behovet for mat er økende i takt med befolkningsveksten, og vi vet at mat har stor innvirkning på vår helse. Dette er store og krevende tema som fordrer bred faglig kompetanse i inn- og utland.

På Stokkøya ligger forholdene til rette for å skape gode og lokale matopplevelser med utgangspunkt i fiske, fangst, høsting og sanking, og i Bygda 2.0 vil vi gjøre vår innsats for at mat både skal være en kilde til livsglede og en viktig faktor i samfunnsutviklingen.

Vi skaper rammer og grunnlag for verdiskapning, og skal være en arena for forskning og læring. Mat – og drikkerelatert aktivitet er sterkt i fokus, og en viktig del av av Bygda 2.0 er en MatLab, et gastronomisk møtepunkt og verksted for næring, forskning og utdanning. Med både en blå og en grønn kjøkkenhage i bakgården, skal MatLaben være en spekatulær og tydelig base for et unikt tverrfaglig samarbeid.

MatLaben skal ha en sterk posisjon i det nordiske kjøkkenet og dets utvikling, og vi skal skape positive effekter for matkultur, helse, næring og forskning med lokal forankring. MatLaben skal bidra til økt kunnskap om mat, økt forbruk av lokale råvarer, nyskapning og verdiskapning lokalt, regionalt og nasjonalt.

råvarer til prosessering

råvarer til prosessering