Stokkøya/Bygda 2.0 som eksempel for Kommunal- og Regionaldepartementet

I forbindelse med Stortingsmeldingen om distrikts- og regionalpolitikken blir Bygda 2.0 presentert spesifikt.

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/distriktsmeldinga2013/stokkoya.pdf

Skriv en kommentar:

Gravatar Image