Oppstart av reguleringsarbeid

Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet per brev til berørte parter og med kunngjøringsannonse i  Adresseavisen og Fosna-Folket 15. november.  I forkant av varsling ble det avholdt oppstartsmøte med Åfjord Kommune for avklaring av foreløpig planavgrensning og omfang på endelig planforslag.

Bygda 2.0 ble i tillegg presentert i Planforum 1. november der det fikk svært god respons. I møte fikk Åfjord Kommune støtte for beslutninger tatt i forbindelse med utredningsbehov, og prosjektet har nå et meget godt utgangspunkt for kommende samrådsmøter og den konkrete prosjektutviklingen.

Planforum holdes hver tirsdag og  skjer i regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Her diskuteres aktuelle plansaker i fylket.

Skriv en kommentar:

Gravatar Image