Bygdeboksen – hedret av staten for fremragende byggkvalitet !

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

Transformasjon og gjenbruk av bygg og områder har i år vært hovedtema for prisen. Etter å ha vurdert over åtti kandidater og befart sju, satt juryen igjen med tre finalister, hvorav Bygdeboksen var den ene.

Ny Ålgård sentrum gikk til topps og fikk årets pris, mens Bygdeboksen og Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka ble hedret for sine bygg.

Tema for årets pris er transformasjon. – Når bygninger og områder mister sin opprinnelige funksjon, bør transformasjon være førstevalget. Hele samfunnet er tjent med økt fokus på gjenbruk av bygg og områder. Gjenbruk gjennom transformasjon er ressursbesparende og framtidsrettet. Det gir oss i tillegg en rikere arkitektur og flere attraktive møteplasser. De tre finalistene er ulike og viser at transformasjon av en bygning eller et område kan skje på mange ulike måter. Her hviler det et stort ansvar på politikere og byggenæringen i å finne de gode løsningene, sier Erling Lae som leder juryen til prisen.

Her er juryens begrunnelse:

«Nærings- og aktivitetshuset Bygdebox har innledet transformasjonen fra et sår i landskapet til et attraktivt møtested for en hel bygd. Prosjektet er et forbilde for hvordan andre småsteder kan bruke god arkitektur til å bygge videre på sine særegenheter, skape tilhørighet og unike opplevelser.

Bygdebox er reist på et etterlatt masseuttak ved sjøkanten, som sto igjen etter byggingen av broen over til naboøya, Linesøya. Nærings- og aktivitetshuset, som er oppført på dette transformerte arealet, tilfører nye og innovative funksjoner til bygda, blant annet med arbeidsfellesskap, kulturaktiviteter, musikkfestival, bakeri med mer. Huset har knyttet til seg nasjonale og internasjonale nettverk og kunnskapsinstitusjoner. Nedslagsfeltet til Bygdebox strekker seg langt utenfor Norges grenser. Byggverket tilfører ny verdi til et område som få i utgangspunktet så et potensial i. I nabolaget har utbyggerene tidligere etablert småboliger, et sjøsenter med restaurant og overnattingsfasiliteter.

Arkitekturen til Bygdebox er et samspill av enkle former, og er med dette lett lesbar i et vakkert kystlandskap. Prosjektet framhever beliggenheten. Uteplasser og innvendige rom åpner seg mot havet med vakkert utsyn. Dette forsterkes igjen av den høyreiste, mektige arkitekturen og den transparente materialbruken. Bygningsvolumer er godt proporsjonert og variert. De ulike funksjonene i bygget fungerer godt hver for seg, men også sammen. Materialbruken fremstår som naturlig og godt komponert.

Utbygger har benyttet lokale håndverkere og rådgivere som han har jobbet sammen med i en årrekke. Tillit, samspill og kjennskap til hverandre har vært en forutsetning for å skape et godt resultat. Prosjektet har blitt utviklet i god dialog med offentlige myndigheter. Prosjekterings- og byggeprosessen har vært fleksibel. De involverte har evnet å utnytte mulighetene som har dukket opp underveis. Dette gjelder eksempelvis gjenbruk av materialer og tilpasninger av løsninger og detaljer.

Enkelte av løsningene som er valgt med tanke på gjenbruk av materialer, utfordrer deler av dagens regelverk. Dette gjelder kravet om dokumentasjon av byggevarer. Juryen mener at det er behov for et mer egnet regelverk som bedre muliggjør gjenbruk av materialer.

Når det gjelder byggkvaliteter, som ikke er omtalt her, kan disse ha noe varierende kvalitet og forbedringspotensialer.

Bygdebox er et godt forbilde for transformasjon av et areal få så verdien i, og byggverket har gitt et kulturelt, sosialt og økonomisk løft for bygda og kommunen.»

Vi takker våre dyktige samarbeidspartnere!

Roan Maskin, Pir IIStjern Entreprenør AsNortek Elektro AsVB Einar Haugsnes AsFosen Ventilasjon As

Bygdebox by Pir 2 Architects

Skriv en kommentar:

Gravatar Image