Bolystmidler til Bygda 2.0. Tusen takk til KRD!

«Denne tildelinga er ei vidareføring av eit Bulystprosjekt, Bygda 2.0, del 1. Initiativtakarane vil utvikle ein landsby på Stokkøya i Åfjord kommune. På Stokkøya merkar dei no ei stor interesse for busetting/sysselsetting på permanent basis. Dei ynskjer å utvikle ein landsby, med unik fortetta, berekraftig  og moderne bu- og arbeidsmiljø i fjøresteinane. Stokkøya Sjøsenter og Bygda 2.0 er et prosjekt som har fått nasjonal og internasjonal merksemd på grunn av si innovative tilnærming til bygdeutvikling. På grunn av samarbeid med en rekke aktørar i næringslivet og med tilknyting til forskingsmiljø innan arkitektur og matproduksjon, er dette eit nyskapande prosjekt vi er glade for å kunne støtte opp om, seier statsråd Navarsete.»

Les hele pressemeldingen fra Kommunal- og Regionaldepartementet her.

 

 

Skriv en kommentar:

Gravatar Image