Studentoppgave om sukkertare

Denne uka hadde vi besøk av studenter fra HiST. Tre studenter ved MATteknologi avdelingen skriver oppgave om sukkertare (Saccharina latissima) i samarbeid med Bygda 2.0 og Stokkøya Sjøsenter.

Tidligere har de fått fersk og tørket tare til sine forsøk – og i denne uka var de med på kjøkkenet for å jobbe med produktutvikling basert på fersk tare. Interessant for alle parter og vi ser fram til å lese oppgaven og se resultatene fra mikrobiologisk og kjemisk analyse.
Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med MATteknologisk avdeling på HiST, og ser flere mulige studentoppgaver framover.

Bachelor studentene fra HiST

Bachelor studentene fra HiST, fra venstre Svein Rømma, Kurt Wedø og Tom Olsen

Spennende smakstilsetting prøves ut

Spennende smakstilsetting prøves ut i samarbeid med kokkene på Stokkøya Sjøsenter

IMG_4485

tare paste

sukkertare paste

Skriv en kommentar:

Gravatar Image