Jippi og god jul!

Etter 3,5 års arbeid er vi endelig i havn med reguleringsplanen i Bygda 2.0.

«Åfjord kommunestyre har i møte 11.12.13 egengodkjent områdereguleringsplan for Bygda 2.0 – Sossvika, Stokkøya. Planen tilrettelegger for boligbygging og småskala næringsbygg.» Les mer her.

Nå skal det bygges både næringsbygg og boliger, hvor Bygdeboksen og leiligheter helt nede i sjøkanten er de første prosjektene. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Ingrid tlf: 913 83 144 eller Roar tlf: 900 53 878.

 

Illustrasjonen er fra Diplomoppgaven «saltvann i kaffen» av Trond H Hagen og Lars S Bølviken

http://sossvika.tumblr.com

Bryggerekke

1 Tilbakemelding Til “Jippi og god jul!”