Første bygget snart i boks

Bygdeboksen tar form, – litt saktere enn vi ønsket, men dog sikkert.

Bygdeboksen er et flerbruksbygg for kultur, næring, forskning og utdanning, og er det første bygget som blir satt opp i Bygda 2.0.
Åfjord Kommune har gitt rammetillatelse til bygging, og vi arbeider nå med Stjern Entreprenør og underleverandører for å klarere til byggestart.

Bygdeboksen er prosjektert med utgangspunkt i byggematerialer fra Holtermannsveg 1, Trondheims gamle rådhus, som Entra Eiendom sjenerøst har latt oss overta. Entra Eiendom kjøpte Holtermannsveg 1 med nærliggende bygninger i 2010. Høyblokka var et 14-etasjer høyt kontorbygg fra 1969 på 12.500 kvadratmeter som ikke var egnet for rehabilitering, og Entra Eiendom utvikler nå en ny bydel med svært miljøriktige moderne bygg og parkløsninger i Holtermannsvegen. Les mer om prosjektet her.

Det over 40 år gamle bygget er nå demontert. og bit for bit skal bygningsdeler gjenbrukes direkte i Bygdeboksen. Pir II , medeiere i Bygda 2.0 og arkitektkontoret bak kysthusene, Strandbaren og Sub-lugarene på Stokkøya, har tegnet og prosjektert Bygdeboksen med gjenbruksmaterialene som utgangspunkt. Et utfordrende stykke arbeid for å få bygningsmassen fra byen til å gjennoppstå i ny form og funksjon i fjæresteinene på Stokkkøya.