Bygda 2.0 – hva er planen?


Med utgangspunkt i de særskilte fortrinn vi har i Sossvika, vil vi tilrettelegge for bosetting og verdiskapning i distriktet gjennom en unik komposisjon av boliger, nærings- og forskningsaktiviteter. En tydelig og dynamisk komposisjon med stor overføringsverdi til andre distrikter i Norge og utlandet, – en innovasjon i distriktsbygging.

Prosjektet Bygda 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av den norske bygda med tanke på å øke verdiskapning og bosetting i utkanten. Dette skal vi gjøre gjennom å skape et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø i fjæresteinene, med en bevissthet om hva som beveger seg i tiden og hva som kommer.

Denne lille landsbyen skal ha boliger, forskjellig type næringsvirksomhet, samt være et sentralt punkt for ulike forskningsaktiviteter. Bolig, næring og forskning er alle kjente faktorer isolert sett, men vi ønsker å se på dette i en ny og mer dynamisk komposisjon. Prosjektet har flere lag.

Vi vil starte med å reparere noe som er ødelagt, nemlig arret som broarbeidet Stokkøya – Linesøya har etterlatt seg. Vi vil se på en slags metode for å reparere noe som er ødelagt, som i dette tilfellet et stort naturinngrep som man kan gå inn og aktivere på en positiv måte, i stedet for å la området forbli negativt ladet, eller i beste fall, ”reparert” med gress og busker.

Den andre er en ny vinkel for stedsutvikling for den norske landsbygda, med bruk av samtidsarkitektur, forståelsen av sosiale mønster, antropologi i forhold til beveggrunner for menneskers bosetning og et potensielt valg om et ruralt liv. Vi vil utvikle en bevisst symbiose mellom bosetting og næring, – se på behov og ønsker for næringsaktiviteter på et slikt område, for på denne måten gjøre det attraktivt både i forhold til bolig- og næringsutvikling.

Prosjektet bygger videre på en mulighetsstudie som ble gjennomført vinteren 2010/2011. Se mulighetsstudien her: Mulighetsstudie Sossvika (pdf)

Trackbacks/Pingbacks:

  1. Bygd 2.0 « Waagenilsen - april 8, 2012

    […] for i bloggen. Tydelig at det er flere som tenker i samme baner for tiden! Her er en beskrivelse av de spennende planene. Share this:ShareFacebookTwitterE-postSkriv utLik dette:LikeBli den første til å like denne […]

Skriv en kommentar:

Gravatar Image